להישאר
בקשר

"אם אני אוהב
אני רוצה לאהוב באמת
אם מישהו אוהב אותי
אני לא צריך מסכה של פלסטיק, של חיוך
אני רוצה שבאמת יאהב אותי
אם אני חי אני רוצה לחיות באמת
אז רבי נחמן אומר
על ידי התבודדות
אתה תגיע לזה"

Loading Quotes...