הצג סל קניות "למעלה מן הזמן" נוסף לעגלה בהצלחה.
אבק-לזהב

אבק לזהב

50.00 ₪

(281 עמ')

מדברי רבי נחמן בנושא חינוך ילדים. מתוך הנושאים בספר:
טעם המצווה להעמיד תולדות.
מה עושים עם השאלות של הילדים?
מה עדיף – חסד או דין?
איך מעבירים מסרים? איך זוכים לשלום בשבת?
מאיפה לוקחים כוח? 

 

תיאור מוצר

 הסכמת הרב פינחס רובינשטיין מנהל פרוייקטים חינוכיים לנוער. ראש תנועת "ואהבת".

בס"ד. ראש חודש אדר תשס"ט.                 "משנכנס אדר מרבין בשמחה".

לכבוד הרב ארז משה דורון שליט"א,

שלום וברכה וכל טוב סלה !

שמחתי מאוד לקרוא את הדברים הנפלאים בנושא חינוך, התפעלתי מהיכולת לקחת דברים עמוקים בתורתנו הקדושה ולהלבישם בשפה ברורה באופן שייתן כלים מעשיים להורים ואנשי חינוך כיצד להתמודד עם דור נבוך זה.

כגודל התקופה כך גודל הנושאים שאנו נדרשים להתמודד איתם ואכן צריך לרופאים מומחים, רופאי נפשות, שילמדו דרך להבין את הקשיים והסיבוכים שבהם הנוער נמצא, להבין עם מה הנוער מתמודד וכיצד לעזור לו להתחבר לעצמו ומתוך כך לריבונו של עולם.

דבריך אכן קולעים לשערה ופותחים פתחים רבים והבנה עמוקה, כשכל זה נובע מתוך נחל החכמה של רבי נחמן זצ"ל. אני שמח שזכיתי לראות וללמוד דברים רבים מתוך תורתך, יברך אותך בורא עולם שתזכה ומעינותיך יפוצו חוצה עד לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

ויהי רצון ששמחת חודש אדר תבטל מעל כלל ישראל כל הדינים ויומתקו בשרשם ומתוך כך נזכה להיכנס לחודש ניסן חודש הגאולה באהבה גדולה בין ישראל לאביהם שבשמיים, ועושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו, אמן.

פינחס רובינשטיין