– אזל-גבול-הקדושה

גבול הקדושה

50.00 ₪

(321 עמ')

איפה מתגלה הטוב של אלוקים?
איפה מתגלה הטוב שלי?
על שתי שאלות בוערות אלו עונה רבי נחמן בתורותיו ("אזמרה" ו"איה").
שיטה סדורה של מציאת הטוב והמעודד בחיינו ומציאת קשר חדש וחי עם אלוקים.

לטעימה מהספר לחץ כאן

חסר במלאי

תיאור מוצר

הסכמת הרב  החסיד אברהם יצחק כרמל שליט"א

ליל תענית אסתר. י"א אדר תשס"ד. בני ברק.

לכבוד ידידי ורב חביבי, ידיד נפשות ישראל, להאירם מאפילה לאור גדול, הרב החסיד ארז משה דורון שיחיה נצח.

הן כל אלה ראתה עיני, כך וכך פעמים בעברי בעיון על סיפרך העוסק להוציא אור מתוך חושך, להרעיף טל תחיה ומים קרים על נפשות עייפות, להמשיך להם מהארת הטוב והמיטיב, אשר "גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים, כי אני ה' אלוקיהם".

…הספר, שכולו מיוסד ובנוי על דברי רבינו הקדוש, בפרט על המאמר "אזמרה לאלוקי בעודי" (תורה רפ"ב) העוסק בעניין הנשגב של נקודת היהדות שנמצאת אצל כל אחד ואחד מישראל, מאיר הרבה נקודות נפלאות גם במצב שנראה כחושך, כהסתר פנים, כלאחר ייאוש. וכאן הן מוארות באור יקרות, באור של "ה' אורי וישעי, משגבי ומנוסי ביום צרה".

והרבה נופך הוספת מדילך, כפי שחננך ה' הטוב ברחמיו, לברר מיקחו של צדיק.

בוודאי כל אלו יאירו לנשמות ישראל באשר הם, לחפש אותו יתברך מתוך החושך וההעלם, ובני ידידיו יאחזו בו יתברך גם מגו חשוכא, מגו עקתא, מגו גלותא, עדי יתקיים בנו תקוותנו "ומחשוכא לנהורא יפקינן בדיל שמיה רבה" וההולכים בחושך יראו אור גדול, לילך ולאור באור החיים. ישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה, במהרה בימינו אמן.

החותם בכל חותמי ברכות
אברהם יצחק הלוי כרמל