היכל-הגוונים-המשתנים

היכל הגוונים המשתנים

50.00 ₪

היכל הגוונים המשתנים
(222 עמ')

מי היה רבי נחמן מברסלב?
למי ייעד את משנתו? 
תקציר קורות חייו, סקירה של ספריו וספרי תלמידיו. 
ספר מקיף ומפורט, שמבאר לעומקה את משנתו של רבי נחמן.

לטעימה מהספר לחץ כאן

 

תיאור מוצר

הסכמת הרב החסיד הרב ש. משה קרמר שליט"א

ערב ראש חודש אדר תשנ"ט. ירושלים.

לכבוד ידידי, הרב החסיד המפואר, מורנו הרב משה דורון שליט"א,

שלום וכל טוב סלה.

שוב הופיע לנגד עיני גליונות ספרו החדש המוכן לדפוס ונקרא בשם "היכל הגוונים המשתנים", אשר השכיל לרעות בגן עדן ספריו הקדושים של רבינו הנחל נובע מקור חכמה, וללקוט מהם שושנים ופרחים, נאים, יקרים וחמודים, יסודותיה העיקריים של חסידות ברסלב.

ולהראות לעם את יופי מראות גווניהם, למען יראו גם המה ויתענגו מטוב נועם זיו אור תורת רבינו הקדוש ודרכיו הנעימים.

אשרי חלקו בזיכוי הרבים על ידי ספריו המגוונים, להפיץ דעת רבינו הקדוש זיע"א, להגיעם לכל שכבות העם.

וניזכה במהרה בימינו בקיום הכתוב "ומלאה הארץ דעה את ה'",

ידידו מוקירו ומכבדו כערכו

ש. משה קרמר


 

הסכמת הרב החסיד הרב יעקב מאיר שכטר שליט"א. ירושלים.

בסייעתא דשמיא. ניסן תשנ"ט. ירושלים ת"ו

הנני מצטרף עם הסכמתו של ידיד נפשי הרב הגאון החסיד הרב משה קרמר שליט"א, אשר ביקר על פירקי הספר "היכל הגוונים המשתנים", כי מרוב הטירדות היצצתי בהם רק מעט.

ויהא רעוא שיזכה המחבר, ידיד נפשי היקר, הרב החסיד הנעלה, הרב משה דורון שליט"א, להמשיך בעבודתו לקרב לב ישראל לאביהם שבשמיים, על ידי חוכמתו ועצותיו הקדושות של רבינו הקדוש ה"נחל נובע מקור חכמה", זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, מתוך הרבה הצלחה ובריאות ונחת ושמחה, עד יבוא שילה ואת רוח הטומאה יעביר מן הארץ, והיה ה' למלך על כל הארץ.

יעקב מאיר שכטר