התבהרות

התבהרות

50.00 ₪

(369 עמ')

ייסורי מצפון – זה טוב או רע? 

מהו תפקידן הרוחני של הנשים? 

איך לצאת ממצבי יאוש? 

איך יודעים מהו יעודנו המיוחד בעולם? 

איך בוחרים בן זוג לחיים? 

מדוע קורות כל הצרות? 

על שאלות אלו ורבות כדוגמתן, 

משיב ארז משה דורון מתוך מקורותינו, באומץ, בכנות, ומתוך מעוף מחשבה.

לטעימה מהספר לחץ כאן

תיאור מוצר

הסכמת הרב החסיד רבי יעקב מאיר שכטר,

ר"מ ישיבת המקובלים "שער השמים", ירושלים תיבנה ותיכונן.

בעזרת השם, יום ב' כ"ב אלול תשס"א. ירושלים תיבנה ותיכונן.

אל כבוד ידיד נפשי היקר באנשים, מלבב לבם של ישראל לאביהם שבשמים, ה"ה הרה"ח הנעלה כש"ת ר' משה ארז דורון שליט"א.

בדקתי מעט העלים לתרופה מספרך בשם "התבהרות", ונוכחתי לדעת אשר ה' יתברך בעזרך להוציא ספר דרוש כזה, אשר נצרך בדור הנבוך הזה, אשר הספקות רבו מהכרעות, מכל-שכן בדברים שבלב, אשר יש כאלו שבזה הם בבחינת "באורח זו אהלך טמנו פח לי". ורבנו כותב שיש נפשות עייפות וחלושות שצריך להשיבם בשבעה משיבי טעם, ותהילה לא-ל זכית להיכנס להמון נבכי לב ותעלומות חקרי לב, ודלית להם חספא וגילית להם מרגניתא על-פי דעת חכמי התורה והמסורה, כושל יקימון מילך וברכיים כושלות תאמץ.

ה' יתברך יהיה תמיד בעזרך בכל פעולתך, ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח. וישמח לבך בכל משאלותיך לטב ולחיים ולשלם, וכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל ישראל.

בהוקרה וידידות
יעקב מאיר שכטער


הסכמת הרב החסיד רבי ש. משה קרמר שליט"א. ירושלים.

הן חמותי ראיתי אור בהיר בעברי על גליונות ספר "התבהרות" של כבוד ידידי מורנו הרב החסיד ר' ארז משה דורון שליט"א, בו אסף איש טהור את תשובותיו אשר השיב לשואליו בענייני דעות והשקפות, תכליתה של הבריאה, וברוממות קדושת התורה והמצוות, ואשר השיב לנחשלים ונכשלים לחזק ידיים רפות לעודד את רוחם ולהורות להם דרך ישרה. והכל בבהירות נפלאה, בדברי אמת ואמונה בנויים על אדני התורה הכתובה והמסורה ע"פ היסודות המבוארים בספרן של צדיקים חכמי הדורות ראשונים ואחרונים, והצליח ברוב כשרון לרדת אל העם בסגנונו המיוחד ובהסברתו הנפלאה, ואמינא לפעלא טבא איישר אף ידי תאמצנו להוציא לאור עולם דבר נאה ומתוקן שבוודאי יהי' לתועלת מרובה ולמשיבת נפש למעיינים בהם.

הכ"ד ידיד המחבר שליט"א והנני בברכה שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה להשיב לב בנים לאביהם שבשמים מתוך הצלחה שמחה ונחת.
ש. משה קרמר

חוות דעת

אין עדיין חוות דעת.

היה הראשון לחוות דעת “התבהרות”