ליקוטי מוהרן המבואר

ליקוטי מוהר"ן המבואר

210.00 ₪

ספר ליקוטי מוהר"ן המבואר

ביאור פשוט ושיטתי לכל התורות בליקוטי מוהר"ן

שנערך על ידי צוות תלמידי חכמים ויראי שמיים מחסידי ברסלב

מומלץ מאוד להתמצאות בסיסית ויסודית בלימוד ליקוטי מוהר"ן

קטגוריה: .