kobilevi

20 סיפורי השגחה מס' 2

20.00 ₪

סגנון סיפוריו המקורי  והאמיתי של הסופר המפורסם הרב קובי לוי מוכר היטב וחרות על לוח ליבם של רבבות קוראיו בארץ ובעולם . כל סיפור הוא עולם מלא של מוסר וחשבון נפש ,הנובע מתוך מעיין זך של ספרות יהודית מקורית בת זמננו,עם ניחוח של פעם.

וכעת אפשר גם להאזין למיטב הסיפורים שעובדו והופקו  ע"י "האולפן התורני "  בקריינות המלווה במוסיקה אוטנטית שמרגשת עד דמעות…

פרי יצירתו של הקרין והיוצר המוסיקאלי משה יעקב בן ארויה

 

שעות רבות של הנאה משובבת נפש