להיות בקשר

"אם אני אוהב
אני רוצה לאהוב באמת
אם מישהו אוהב אותי
אני רוצה שבאמת יאהב אותי
אם אני חי, אני רוצה לחיות באמת
אז רבי נחמן אומר:
על ידי התבודדות אתה תגיע לזה"

Loading Quotes...