למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה