CD001

דיסק שיעורים מס' 1

15.00 ₪

הדיסק כולל את השיעורים:

מה זה עם ישראל?

איך זוכים לשמחה?

היפוך לטובה

אור הרשימו

סם חיים

עולם התיקון

כעס וממון

לא טוב היות האדם לבדו

לא להתעקש ולא להתייאש

הסתכלת היום על השמיים?