שבת

דיסק שיעורים שבת קודש

15.00 ₪

הדיסק כולל את השיעורים:

  1. קידוש
  2. סעודות שבת
  3. שמחת שבת
  4. סגולות השבת
  5. איסורי מלאכה
  6. הבדלה

15 + 5 ש"ח דמי משלוח