%d7%94%d7%9c%d7%91-%d7%95%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9f

הלב והמעיין

50.00 ₪

(315 עמ')

בחליפת מכתבים כנה ומרגשת חושף דניאל,

בעל תשובה חד עין ועדין נפש,

את עולמו הפנימי ולבטיו.

דרך החברות הנרקמת בינו לבין מחבר הספר,

אנו מתוודעים למסע נפש מרתק,

ומלווים אותו כשהוא עולה שמיים ויורד תהומות,

עד לסוף המפתיע.

הוצאה חדשה, כריכה קשה.

תיאור מוצר

"אני נמצא בתקופה מבולבלת מאד, בין אמונה שלמה לחוסר אמונה מוחלט. הספר שלכם הגיע אלי ברגע הנכון. הדברים נכנסו פנימה והאירו את הלב"   (נדב, מדריך טיולים. רמת הגולן)


 

 

הסכמת הרב החסיד שמואל משה קרמר שליט"א

ט"ז שבט תשס"ג. פה עיר הקודש ירושלים תיבנה ותכונן.

עברתי על גיליונות הספר "הלב והמעיין" של ידידי היקר, הרב החסיד ארז משה דורון שליט"א, אשר ידיו רב לו בקירוב רחוקים והחזרת רבים לצור מחצבתם. אשרי חלקו.

בספר זה הצליח המחבר הי"ו, לבאר ביסודיות יסודות גדולים בדרכי ההתקרבות להשם יתברך, לתורתו ולצדיקיו, להאיר דרכם של החפצים להתקרב אל האמת באמת ולנווטם אל חוף מבטחים. וכל דברי הספר שאובים ממקורות נאמנים, מאמרי חז"ל וסיפרן של צדיקים, ונמסרים בבהירות נפלאה, כיד ה' הטובה עליו.

מובטחני שספר יקר ומופלא זה יפעל גדולות ונצורות בשטח זה, ויהי ה' עם המחבר שליט"א להמשיך בהצלחה במפעלו הגדול מתוך בריאות, שמחה ונחת.

 שמואל משה קרמר


 

 הסכמת הרב החסיד אברהם יצחק כרמל שליט"א

 

ליל שישי לפרשת "ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים".
כ"א שבט תשס"ג. בני ברק

 

לידיד אמת, מזכה הרבים, אשר רבים השיב מעוון, לשונו עט סופר מהיר, זך הרעיון וצח הלשון, הרב החסיד ר' ארז משה דורון, נרו יאיר ויזרח נצח.

שלום רב,

עברתי בעיון כמה פעמים על הספר, ואורו עיניי.

הארת הרבה נקודות עמומות וחשוכות, פשטת הרבה שאלות, ספקות ותמיהות. מהן שאלות שנוגעות בציפור הנפש של כל יהודי באשר הוא, ומהן רבות אשר הן לב לבם של הנפתולים והמעקשים בתחילת דרכו של כל אדם שחוזר כבן אובד לאביו שבשמיים או המבקש קרבת אלוקים.

והכול באופן ברור, בבהירות, בחדות ובכתיבה תמה.

הדעת נותנת שביאורך לנושאים אלו נכללים בלשון התפילה: "וילמדו תועים בינה – ויקבלו עול מלכותך עליהם".

בהמשך הספר בנית יסודות נאמנים וברורים במשנת רבנו מוהר"ן ודרכו, בכמה וכמה דברים עיקריים ויסודיים, החשובים ונחוצים מאוד למתקרבים ולטועמים מעץ החיים הזה, אשר כל אשר יאכל ממנו, "ואכל וחי לעולם".

ייתן ה' ויפוצו מעיינותיך חוצה ויהי ה' עמך בכל עת ובכל אשר תפנה תצליח, לקרב לב ישראל לאביהם שבשמיים, ליטע בהם אמונת אומן, אמונה בהירה וברורה בהשם יתברך ובמשה עבדו.

וכדאים הם דברים אלו, שבזכותם ניגאל בגוף, נפש ורוח, בכלל ובפרט, כמו שכתוב: "תבואי תשורי מראש אמנה" – אין הגלויות מתקבצין אלא בזכות האמונה.

המברך בכל לב,

ידידך,
אברהם יצחק הלוי כרמל