breslev-books

כתבי מוהר"ן מברסלב ותלמידיו

250.00 ₪

מאגר ספרי ברסלב מקיף בדיסק לרכישה

מאפשר גישה קלה ונוחה ללומד ולמעיין בכל ספרי רבינו הקודש ותלמידיו עד הדורות האחרונים

גירסה 2  – תואם חלונות xp  עד חלונות 8

רשימת המאגרים המופיעים בתוכנה:

תנ"ך – מנוקד

ליקוטי מוהר"ן

ליקוטי הלכות – חלק מנוקד

ספרי רבי נחמן

קיצור ליקוטי מוהר"ן  – מנוקד

ספר המידות – מנוקד

חיי מוהר"ן – מנוקד

שיחות הר"ן שבחי הר"ן – מנוקד

ספורי מעשיות – מנוקד

ספרי רבי נתן

ימי מוהרנ"ת – מנוקד

ליקוטי תפילות – מנוקד

שמות הצדיקים – מנוקד

עלים לתרופה – מנוקד

ספרי הרב מטשהרין

זמרת הארץ

אוצר היראה – מנוקד

ירח האיתנים

פרפראות לחכמה

נחת השולחן

רמזי המעשיות

יקרא דשבתא

ספרי רבי אלטר טפליקר

שיחת הנפש – מנוקד

משיבת נפש – מנוקד

השתפכות הנפש – מנוקד

ספרי רבי אברהם ב"ר נחמן

חכמה ותבונה

כוכבי אור – מנוקד

באור הליקוטים

ספרי אנ"ש

נחל שורק

שיח שרפי קדש – מנוקד

 תולדות מוהרנ"ת

באש ובמים – מנוקד

מחברים אחרונים

ספר נחלי דבש

ליקוטי מוהר"ן עם ליקוטי ביאורים

שערי אמונה – מנוקד

חבורים נוספים:

הרב ארז משה דורון

אור פנימי

איש היער

השראה

נתיב לא ידעו עיט

אבק ברוח

מסע

מי אתה?

למעלה מן הזמן

היכל הגוונים המשתנים

רוח צפונית

התבהרות

הלב והמעין

לבד