ניוזלטר 15 – יש מציאות או אין מציאות?

hederשלום לרב,

הייתי השבוע בשיעור של רב חשוב שהסביר שכל המציאות זה רק שיקוף של איך שאנחנו רואים אותה. הוא הביא מקורות מכל מיני ספרים והיה מאד משכנע. השורה התחתונה של מה שהוא אמר הייתה, שבעצם שאין מציאות אוביקטיבית. הכל נגזר מאיך שאנחנו בוחרים לראות את הדברים.

האמת היא שהייתי קצת בהלם. אני בעל תשובה די צעיר. אחרי שנים של חיפושים במזרח וכל מיני שיטות שלמדתי שם, שהמציאות היא אשליה. הכל זה אתה ואיך אתה תופש את הדברים. תשנה את תפישתך תזכה להארה והמציאות תשתנה בהתאם.

רק כשהבנתי שהכל זה לא אני, הכל זה הוא. הוא מנהל ובורא את העולם ולא אני, התחלתי להתקרב ליהדות. ופתאום אני שומע כאן את מה ששמעתי במזרח.

האם זוהי באמת השקפת היהדות?

יש מציאות או אין מציאות?

אהרון.

 

 

אהרון יקר,

הדברים אכן מופיעים במקורותינו, עד כמה משפיעה הבחירה של האדם ותפישת המציאות שלו על המציאות עצמה.

אבל זה רק צד אחד של המטבע. אם מציגים רק את הצד הזה בלבד, אין זו תפישת היהדות אלא עבודה זרה שהאדם עובד את עצמו.

21מי שמנהל את העולם זה רק הקדוש ברוך הוא. המציאות איננה סובייקטיבית. יש מציאות אובייקטיבית הנתונה ביד הבורא ואיש לא יוכל לשנות אותה נגד רצונו.

ואף על פי כן – יש בחירה ויש לה עוצמה אדירה.

ותמיד מתנהל ריקוד עדין בין בחירה והשתדלות לבין ביטחון בשם.

אנחנו לא יכולים לעשות כלום לבד. מוכרחים עזרה משמיים, אבל גם משמיים לא יעשו עבורנו אם לא נבחר ונשתדל בעצמנו. שני הצדדים הכרחיים. אמנם כל נטיה לצד אחד ושימת דגש מוגזם עליו, היא החטאה עמוקה של תפישת היהדות ומבוא לעבודה זרה.

מי שעוסק ומדגיש מידי את כוח הבחירה מנסה להוביל את האדם לקחת אחריות על חייו. ובאמת מן הראוי שכל אחד יקח אחריות על חייו, אלא שפעמים רבות זה הופך לאחריות יתר והקדוש ברוך הוא יוצא מן המשוואה חלילה. בתפישה כזאת בעצם אין מציאות והכל רק שיקוף ותוצאה של ההתנהגות שלי. ואם הכל בגללי, מתעוררים באדם אשמה, דאגות ופחדים עצומים וחוברים לכל האשמות, הדאגות והפחדים הישנים שלו. מצב כזה יכול לגרום בקלות לההיפך הגמור מאחריות אמיתית – תלות קשה במה שיאמר לי מי שרק הוא "יודע ללמד אותי לבחור נכון", או תלות אובססיבית בריבוי מעשים מדויקים והימנעות מכל טעות. בדרך כזאת לא רק שהאישיות של האדם לא הועצמה ובגרה, היא פשוט נמחקה ותחתיה הופיעה אישיות חילופית, דלה וחסרת עמוד שדרה.

התלות האמיתית היחידה שלנו היא בבורא עולם ובחכמי ישראל.

אנחנו נעשה את שלנו והוא יעשה את שלו.

ומן הצד השני מי שעוסק ומדגיש מידי את צד האמונה וההישענות על השם, עלול להחליש מאד את כוח הבחירה ולהפוך את חיי האדם לחוסר אחריות והפקרות מסוכנת בשם אותה אמונה. ביטול האחריות והשלכת הכל על הבורא, שזה בוודאי לא רצונו.

לדאבוננו, נמצאים היום רבים משני המינים שמציגים את היהדות באופן חד צדדי ומסולף. דוגלי האמונה שהם כופרי הבחירה ודוגלי הבחירה שהם כופרי האמונה.

חשוב מאד לומר, שכל הדיון הזה הוא ממש בשום אופן לא דיון פילוסופי גרידא. חיי נפש בריאים, החלטות נכונות, חיזוק ותקווה, ימצאו דווקא אצל אותם שרוקדים את הריקוד הזה, בין שני צדדי המטבע, ומסגלים לעצמם את היכולת הקדושה של נשיאת ההפכים הזו.

מצד אחד לוקחים אחריות למעשיהם, אם טועים עושים תשובה, מתחרטים ומשנים את ההתנהגות השלילית שלנו, משתדלים ללמוד את רצון השם בתורתו ולחיות מתוך תשומת לב מירבית להימנע מעבירות ולהרבות במצוות.

ומצד שני גם אחרי שעובר על האדם מה שעובר, להאמין שה' רחמן וסלחן לשבים אליו, שה' עוזר למי שרוצה בקרבתו, שעוונות יכולים להתהפך לזכויות ושיש עניין שהכל מתהפך לטובה, ומה שהיה כבר, היה לטובה בוודאי.

הנה כך מתאר לנו רבי נתן את התמונה השלמה: "כי כל העבודות שבעולם שציונו השם יתברך לעבוד אותו על פי התורה הקדושה כולם הם בחינת בירורים, לברר הטוב מהרע שנפל על יד חטא אדם הראשון כידוע. אבל יש שני מיני בירורים, דהיינו בירור אחד מה שאנו בזה העולם צריכין לברר על ידי מצוות ומעשים טובים. ויש בירור ב' מה שהשם יתברך מעצמו מברר כביכול.

כי אחד בלא חברו אי אפשר להשלים התיקון והבירור. כי האדם בלא השם יתברך בוודאי אינו יכול לברר, כי מה אנו ומה חיינו. וכמו שכתוב "אם ה' לא יבנה בית – שווא עמלו בוניו בו" (תהילים פרק קכ"ז פסוק א'). וגם השם יתברך בלא האדם כביכול אינו יכול לברר הבירורים בעצמו, כי רק בשביל זה ברא את העולם, בשביל האדם, כדי שהאדם דייקא יעסוק לברר ולתקן כל הבירורים כידוע.

ואלו השני בחינות איך הם מתקבצים ומתחברים יחד, אי אפשר להבין בשכל אנושי בשום אופן.

על כן אנו מחויבים לעשות את שלנו, לעסוק בעבודת ה' בכל כוחנו. ואנחנו נעשה מה שמוטל עלינו והשם יתברך יעשה את שלו לסייע אותנו בעבודתו ולהשלים הבירור כרצונו יתברך" (ליקוטי הלכות סימני בהמה וחיה טהורה ד' סעיף ל"ח).

חזק ואמץ בעבודתך ובבחירותיך הקדושות

וחזק ואמץ באמונתך וביטחונך במנהיג העולמות שיהיה תמיד לצידך ויסייע בידך לגמור ולתקן הכל בחסדו הגדול.

ארז משה דורון.