heder

 

עצת מרגלים:

למה אנחנו חושבים שאנחנו כל כך קטנים ועלובים? מאיפה בא הרעיון השקרי שאין לנו סיכוי?
ויותר מכל – מי יכול להגן עלינו מפני כל אותן מחשבות מחלישות?

 

 


 

היפוך לטובה:

לפעמים נראה שאנחנו עומדים מול קיר אטום. אין שום דרך לזכות לישועה. אבל אצל השם יתברך הכל אפשרי.וכמו בפורים, הכל יכול להתהפך לגמרי לטובה, ברגע

 

 


 

אהבה:

הדבר שאנחנו הכי רוצים בעולם זה להיות אהובים ורצויים, חשובים ובעלי משמעות.
רבי נחמן נותן לנו עצה אחת, פשוטה מאד, איך לגלות שאנחנו באמת כאלה.